مراحل نصب اپلیکیشن سنا ردیاب

در این ویدیو به ترتیب کلیه مراحل نصب اپلیکیشن سنا ردیاب را آموزش می دهیم.